Joomla! - Инсталация на ДжумлаДобаването на съдържанието във Вашия уеб сайт се извършва също през административния панел на Джумла!. Влезте в Административния панел на Джумла!
За да добавите съдържание към Вашия сайт, изберете бутона `Add New Content`.


Ще видите следния екран:
Инсталирай Джумла - Install Joomla!
Както можете да видите това меню съдържа два HTML редактора, които Ви позволяват да разделите статията си на две части, например уводна и главен текст – това е популярният начин за публикуване на статии при уеб блоговете. Ако не желаете да разделяте статията си, просто въведете съдържанието в първия HTML редактор и оставете втория празен.
Менюто, което е разположено в дясно от текстовия редактор ви осигурява някои допълнителни настройки, които можете да направите за съответното съдържание. Например, в първото меню `Publishing` можете да зададете начална и крайна дата на определен период, през който статията да е достъпна на Вашата стартова страница. В следващото подменю-“Images”, можете да изберете изображения, които да бъдат част от статията.


Можете да използвате както изображенията, с които разполагате автоматично след инсталацията, или да качите свой собствени изображения. За целта изберете иконата `Upload` в десния горен ъгъл. След като изберете подходящото изображение от менюто `Gallery Images` изберете двойната стрелка, за да копирате изображението в съседното меню-“Content Images”. Когато сте готови натиснете бутона `Apply`. В подменюто `Meta Info` имате възможност да въведете кратко описание и списък с ключови думи, които да отговарят на съдържанието на съответната статия, за да може съдържанието Ви да бъде по-лесно индексирано и откривано от търсещите машини и потребителите в Интернет.
Когато приключите с въвеждането на съдържанието и съответните настройки изберете бутона `Save` в горния десен ъгъл на страницата,
за да запазите своята статия.