Потребителите на Joomla! могат да бъдат разделени на две категории:

Гости
Регистрирани потребители

Гостите са потребители, които разглеждат Вашия сайт и имат достъп само до информацията и съдържанието, за които Вие сте определили, че ще имат публичен достъп.

continue reading.....